KRISTI VOM FLEISCHERHEIM

Kristi vom Fleischerheim

Kristi's Sire

V-Nero vom Schlicher Hof SchH3

Kristi's Dam

V-Hanka vom Uckerstrom  IPO3 Kkl 1a